KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1168/KH-ĐHQB ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Trường Đại học Quảng Bình về tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và xây dựng Kế hoạch năm học 2020 – 2021, chiều ngày 11 tháng 9 năm 2020 Khoa Sư phạm tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021.

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Bùi Khắc Sơn – Phó hiệu trưởng Nhà trường, một số đồng chí ở các phòng chức năng và đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của tập thể CBGV Khoa Sư phạm.

 

Đại diện BCH LCĐ khoa Sư phạm lên tặng hoa chúc mừng Hội nghị

 

TS. Dương Thị Ánh Tuyết – Trưởng khoa Sư phạm, trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

 

ThS. Nguyễn Kế Tam – Phó trưởng khoa Sư phạm, điều hành thảo luận tại Hội nghị

 

TS. Bùi Khắc Sơn – Phó hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản: đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho năm học mới 2020 – 2021; thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các CBGV khoa Sư phạm trong năm học mới.

 

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, Khoa Sư phạm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2020 – 2021, nhằm góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của Trường ĐHQB trong hiện tại và tương lai.

 

 

Hình ảnh tập thể CBGV khoa Sư phạm