Hội nghị – Hội thảo

Sáng ngày 10/11/2023, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Chuyển đổi số trong đào tạo giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay”. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, chuyển đổi số được xem là xu...
Read More
Thực hiện công văn số 1594/ KH-ĐHQB ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học Quảng Bình về việc tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023. Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Khoa Sư phạm tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học...
Read More