Khoa Sư phạm

By

Thực hiện kế hoạch số 201/KH-ĐTN ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Đoàn trường Đại học Quảng Bình về việc tổ chức “Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè” năm 2022; Ngày 03 tháng 7 năm 2022, LCĐ khoa Sư phạm & GDTC-QP ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ...
1 2 3 12