Tin hoạt động

CHÚC MỪNG SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC BẢO VỆ THÀNH CÔNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Năm học 2023 – 2024

Ngày 10/5/2024, Bộ môn GD mầm non, Bộ môn GD Tiểu học Khoa GD Tiểu học – Mầm non đã tổ chức thành công buổi...

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC – MẦM NON Năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học, thực hiện kế hoạch số 76/KH-KSP ngày 16 tháng 4 năm 2024, hôm nay ngày 24 tháng 4 năm...

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN KHOA SƯ PHẠM THÀNH KHOA GD TIỂU HỌC – MẦM NON

Theo QĐ số 963/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng và tương đương thuộc Trường Đại...

TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG VÀ TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG PHÚ

Ngày 12/04/2024, tại Trường Mầm non Hoa Hồng và Trường Mầm non Đồng Phú đã tổ chức tổng kết thực tập sư phạm cho sinh...

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ MẪU TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHOÁ 63, 64, KHOA SƯ PHẠM

Tổ chức các hoạt động dự giờ mẫu cho sinh viên là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác đào...

Giao lưu bóng chuyền chào mừng 93 năm thành lập Đoàn

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của đoàn viên Liên chi đoàn khoa Sư phạm nhằm chào mừng 93 năm Ngày thành lập ĐTNCS...

HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM

Sáng ngày 06 tháng 03 năm 2024, đại diện lãnh đạo Khoa Sư phạm, Trưởng bộ môn và các giảng viên hướng dẫn đoàn thực...

TỔ CHỨC THỰC HÀNH THỰC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Thực hành sư phạm một trong những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo ngành sư phạm nói chung và ngành Giáo dục...

CHÚC MỪNG NGHIÊN CỨU SINH PHẠM THỊ YẾN ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC, CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Ngày 01/08/2023, tại Trường Đại học Vinh, nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến (Khoa Sư phạm, Trường Đại học Quảng Bình) đã bảo vệ thành...
1 2 3 8