Tin tức KHCN

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC – MẦM NON Năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học, thực hiện kế hoạch số 76/KH-KSP ngày 16 tháng 4 năm 2024, hôm nay ngày 24 tháng 4 năm...
Read More

CHỨC MỪNG THẠC SĨ TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT VÀ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ngày 21/11/2023, tại Trường Đại học Quảng Bình, Thạc sĩ Trần Thị Ánh Tuyết giảng viên Khoa Sư phạm cùng với nhóm nghiên cứu đã...
Read More