KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC VIDEO CLIP TRUYỀN THÔNG HÌNH ẢNH ĐẸP VỀ MÁI TRƯỜNG, THẦY CÔ, BẠN BÈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH