Sinh viên các lớp cuối khóa (Đại học Khóa 60 và Cao đẳng Khóa 61) Khoa Sư phạm – Trường Đại học Quảng Bình đã long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết, chia tay các Thầy Cô