Hoạt động Kiến tập sư phạm của sinh viên khoa Sư phạm tại các Trường Mầm non

Thực hiện Kế hoạch số 1852/KH-ĐHQB, ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình về việc Kiến tập sư phạm, năm học học 2023 – 2024 đối với sinh viên khóa 63. Sinh viên lớp Đại học Giáo dục Mầm non khoa Sư phạm về kiến tập tại trường Mầm non Hoa Hồng và trường Mầm non Đồng Phú từ ngày 16/10/2023 đến ngày 05/11/2023.

Kiến tập sư phạm nhằm củng cố, nâng cao nhận thức và lòng yêu nghề dạy học, áp dụng các kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng dạy học, công tác chủ nhiệm, gắn lí thuyết với thực hành, lí luận với thực tiễn trong quá trình đào tạo giáo viên.

Trong thời gian sinh viên kiến tập có lãnh đạo khoa Sư phạm và một số giảng viên trong khoa thường xuyên đến thăm các em sinh viên. Sinh viên được Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô ở cơ sở kiến tập đánh giá cao về thái độ làm việc, trình độ chuyên môn và ý thức học hỏi. Đây là cơ hội để các em sinh viên hình thành phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động kiến tập của sinh viên tại các trường Mầm non: