KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA

NĂM HỌC 2019 – 2020

Nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, vận dụng lý thuyết vào xử lý các vấn đề trong thực tiễn một cách sáng tạo. Một thái độ khoa học, trung thực, nghiêm túc và một tư duy khoa học, logic, nắm vững bản chất vấn đề là yêu cầu quan trọng đối với giảng viên và sinh viên trong quá trình thực hiện NCKH nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội.  Nhằm báo cáo các kết quả NCKH của sinh viên trong năm học 2019-2020 cũng như phát động, lan tỏa tinh thần NCKH cho các em, ngày 16 tháng 6 năm 2020 khoa Sư phạm đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên NCKH. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động NCKH trong sinh viên năm học 2019-2020 và phương hướng NCKH năm học 2020-2021. Tại hội nghị kết quả nghiên cứu của 5 đề tài xuất sắc cũng được báo cáo và trao đổi, thảo luận một cách rất khoa học.

Một số hình ảnh Hội nghị: