LIÊN CHI ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM – GDTC&QP PHỐI HỢP VỚI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CHỦ NHẬT XANH

Góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19

Liên chi đoàn khoa Sư phạm – GDTC&QP phối hợp với Đoàn trường Đại học Quảng Bình tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải nhằm góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Sáng ngày 17/7/2020, hơn 200 đoàn viên Liên chi đoàn khoa Sư phạm – GDTC&QP phối hợp cùng Đoàn trường Đại học Quảng Bình ra quân dọn vệ sinh các phòng học và khuôn viên xung quanh giảng đường A1 và giảng đường A3. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng đến sinh viên toàn trường nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.

Một số hình ảnh Đoàn viên tham gia dọn vệ sinh: