Tháng Chín 22, 2023

Day

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu CTGDPT 2018 đảm bảo yêu cầu thực hiện tốt công tác tích hợp nội dung giáo dục địa phương trong hoạt động trải nghiệm và dạy học các môn ở từng lớp cấp Tiểu học ( Tiếng Việt, Đạo đức,Tự nhiên và xã hội, Toán, Lịch sử, Địa lý),...
Như người thợ đi rèn lưỡi cưa, thực tế chuyên môn giúp sinh viên củng cố vốn kiến thức, kỹ năng đã được trang bị ở trường Đại học nhằm thích ứng linh hoạt, sáng tạo với mô hình trường học sau khi tốt nghiệp. Sáng 18 tháng 9 năm 2023, sinh viên lớp ĐHGD...
Trực thuộc chuỗi Thực tế chuyên môn, chiều 18 tháng 9 năm 2023, sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Quảng Bình đến dự giờ, thăm lớp tại Trường Tiểu học Đồng Mỹ, tỉnh Quảng Bình
Giáo dục hòa nhập đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học bởi mục tiêu kép: giúp người học nhận diện, phân biệt được các dạng khuyết tật cơ bản( khuyết tật vận động; khuyết tật nghe, nói; khuyết tật nhìn; khuyết tật trí tuệ; khuyết tật tâm thần;...
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ