THÔNG BÁO ĐỔI TÊN KHOA SƯ PHẠM THÀNH KHOA GD TIỂU HỌC – MẦM NON

Theo QĐ số 963/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng và tương đương thuộc Trường Đại học Quảng Bình. Khoa Sư phạm nay đổi tên thành Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non từ ngày 19/4/2024.
Trưởng khoa: Tiến sĩ Vương Kim Thành
Vậy Xin thông báo đến toàn thể Sinh viên, phụ huynh, các cơ quan, đoàn thể có liên quan được biết để nắm bắt thông tin và điều chỉnh trong học tập, công tác và liên hệ.

VĂN PHÒNG KHOA GD TIỂU HỌC – MẦM NON