Tháng Năm 30, 2024

Day

Sinh viên Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên được Trường Đại học Quảng Bình tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giúp các em phát triển kỹ năng nghiên cứu về các chủ đề, lĩnh vực mình quan tâm. Đây...
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ