Tháng Năm 19, 2020

Day

Góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19 Liên chi đoàn khoa Sư phạm – GDTC&QP phối hợp với Đoàn trường Đại học Quảng Bình tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải nhằm góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19. Sáng ngày 17/7/2020, hơn 200 đoàn viên...