Tháng Chín 23, 2020

Day

Thực hiện Kế hoạch số 1168/KH-ĐHQB ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Trường Đại học Quảng Bình về tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và xây dựng Kế hoạch năm học 2020 – 2021, chiều ngày 11 tháng 9 năm 2020 Khoa Sư phạm tổ chức Hội nghị viên...