Tháng Mười Một 13, 2023

Day

Sáng ngày 10/11/2023, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Chuyển đổi số trong đào tạo giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay”. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, chuyển đổi số được xem là xu...
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ