Tháng Mười Một 23, 2023

Day

Ngày 01/08/2023, tại Trường Đại học Vinh, nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến (Khoa Sư phạm, Trường Đại học Quảng Bình) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, chuyên ngành Quản lý giáo dục trước Hội đồng đánh giá cấp Trường với đề tài Luận án: “Quản lý hoạt...
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ