Tháng Mười Hai 1, 2023

Day

Thực hành sư phạm một trong những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo ngành sư phạm nói chung và ngành Giáo dục mầm non nói riêng. Mục đích của nội dung này nhằm hình thành năng lực nghề cả về lý luận và thực hành. Tổ chức tốt thực hành sư phạm...
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ