Tháng Tư 26, 2024

Day

Thực hiện kế hoạch năm học, thực hiện kế hoạch số 76/KH-KSP ngày 16 tháng 4 năm 2024, hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2024, khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên. Hội nghị trân trọng được đón tiếp đồng chí TS. Dương...
Theo QĐ số 963/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng và tương đương thuộc Trường Đại học Quảng Bình. Khoa Sư phạm nay đổi tên thành Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non từ ngày 19/4/2024. Trưởng khoa: Tiến sĩ Vương Kim Thành Vậy Xin...
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ